Casestudy: Job Marketing Campagne voor Brandweer Nieuwegein

Achtergrond: Brandweer Nieuwegein had te kampen met een tekort aan vrijwillige brandweerlieden bij hun kazerne. Ze zochten naar een effectieve manier om deze essentiële posities te vervullen en tegelijkertijd het bewustzijn in de lokale gemeenschap te vergroten.

Uitdaging: De traditionele wervingsmethoden hadden niet het gewenste effect. Er was een nieuwe benadering nodig om potentiële vrijwilligers in Nieuwegein aan te trekken en te informeren over de voordelen en verantwoordelijkheden van het worden van een brandweerlid.

Aanpak Rocketstyle:

  1. Lokale Sociale Media Advertenties: We hebben gerichte advertentiecampagnes opgezet die specifiek waren gericht op de gemeenschap van Nieuwegein, met behulp van platforms zoals Facebook en Instagram. Deze advertenties benadrukten de cruciale rol die vrijwillige brandweerlieden spelen en het belang van hun bijdrage aan de gemeenschap.
  2. Aantrekkelijk Jobaanbod: Naast de standaardinformatie over de functie, hebben we een emotionele oproep geïntegreerd die de trots en kameraadschap benadrukte van het deel uitmaken van het brandweerteam.
  3. Informatieve Brochure: Voor geïnteresseerden hebben we een aantrekkelijke brochure ontwikkeld die dieper ingaat op de job, de training, de voordelen en de impact die ze kunnen maken in hun gemeenschap.

Resultaten: Na de start van de campagne zagen we een stijging van 65% in aanmeldingen voor de functie van vrijwillige brandweerlieden. De brochure werd door meer dan 80% van de geïnteresseerden aangevraagd, wat aantoont dat deze een cruciale rol speelde in hun besluitvormingsproces.

Conclusie: Met een gerichte job marketing campagne heeft Rocketstyle Brandweer Nieuwegein geholpen om hun wervingsdoelen te overtreffen en meer betrokkenheid en bewustzijn in de lokale gemeenschap te creëren.