Casestudy: Job Marketing Campagne voor Brandweer Bilthoven

Achtergrond: Brandweer Bilthoven ervoer een afname in het aantal aanmeldingen voor vrijwillige brandweerlieden bij hun kazerne. Het was van cruciaal belang om een nieuwe generatie brandweerlieden te inspireren en te betrekken om de veiligheid van de Bilthoven gemeenschap te waarborgen.

Uitdaging: De gebruikelijke wervingsmethoden leverden niet de verwachte respons op. Er was behoefte aan een innovatieve en effectievere manier om de lokale bevolking van Bilthoven te bereiken en te motiveren.

Aanpak Rocketstyle:

  1. Lokale Sociale Media Advertenties: Specifieke campagnes werden gelanceerd op platforms zoals Facebook en Instagram, gericht op de inwoners van Bilthoven. Deze advertenties benadrukten de waarde en voldoening van het dienen als een vrijwillige brandweerlid.
  2. Aantrekkelijk Jobaanbod: We versterkten de oproep met een boodschap over de essentiële rol van brandweerlieden in Bilthoven en hoe men echt een verschil kan maken in hun eigen gemeenschap.
  3. Informatieve Brochure: Potentiële kandidaten kregen toegang tot een grondige brochure, die niet alleen de functie en training belichtte, maar ook persoonlijke getuigenissen van huidige brandweerlieden bevatte.

Resultaten: Na de implementatie van de campagne, was er een aanzienlijke stijging van 70% in het aantal aanmeldingen voor de functie van vrijwillige brandweerlieden in Bilthoven. Bovendien werd de brochure door meer dan 85% van de geïnteresseerden aangevraagd, wat aantoont dat deze een integraal onderdeel was van hun besluitvormingsproces.

Conclusie: Met een doelgerichte en gemeenschap-gecentreerde aanpak, hielp Rocketstyle Brandweer Bilthoven om effectief nieuwe vrijwilligers aan te trekken en het bewustzijn en de betrokkenheid binnen de Bilthoven gemeenschap te vergroten.