fbpx Skip to main content

Wij zorgen voor naleving van de GDPR-regels op uw digitale platform

Bilthoven, 23-07-2023 Rocketstyle, Via deze weg kondigen wij aan dat wij bij alle klanten een AVG-audit zullen uitvoeren op hun website en webshop om te controleren of deze voldoen aan de privacyregels. Met behulp van een speciaal samengestelde checklist zorgen we ervoor dat uw online platform voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De bescherming van persoonsgegevens is van het grootste belang in het digitale tijdperk, en Rocketstyle begrijpt de noodzaak van naleving van de GDPR-regels. Onze toegewijde experts zullen uw website en webshop grondig controleren op verschillende aspecten om ervoor te zorgen dat uw digitale platform voldoet aan de geldende privacyregels.

Tijdens de AVG-audit zullen we de volgende aspecten evalueren:

  1. Privacybeleid: We controleren of uw privacybeleid volledig en duidelijk is, en of het alle vereiste informatie bevat, zoals het doel van gegevensverwerking, bewaartermijnen en rechten van gebruikers.
  2. Toestemming voor gegevensverzameling: We beoordelen de manier waarop gegevens worden verzameld en of er passende toestemming wordt verkregen van gebruikers volgens de GDPR-vereisten.
  3. Cookiebeleid: We controleren of uw website een adequaat cookiebeleid heeft, waarbij gebruikers geïnformeerde toestemming kunnen geven voor het gebruik van cookies.
  4. Beveiliging van gegevens: We evalueren de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, zoals versleuteling, toegangscontroles en veilige gegevensopslag.
  5. Gegevenslekken: We controleren of er procedures en protocollen zijn voor het omgaan met gegevenslekken, inclusief meldingsvereisten aan autoriteiten en betrokkenen binnen de vastgestelde termijnen.
  6. Gebruikersrechten: We zorgen ervoor dat gebruikers gemakkelijk hun rechten kunnen uitoefenen, zoals het recht op toegang, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens.
  7. Derde partijen: We identificeren en beoordelen alle derde partijen waarmee gegevens worden gedeeld en controleren of er passende gegevensverwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten.
  8. Gegevensoverdracht: We controleren of er gegevensoverdrachten plaatsvinden naar landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER), en of er passende waarborgen zijn geïmplementeerd.
  9. Gegevensbewaartermijnen: We beoordelen uw gegevensbewaarbeleid om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang als nodig is en dat er procedures zijn voor het veilig verwijderen van gegevens.
  10. Gegevensverzoeken van betrokkenen: We evalueren de procedures voor het afhandelen van verzoeken van betrokkenen en zorgen ervoor dat deze tijdig en correct worden afgehandeld.

Bij Rocketstyle begrijpen we het belang van naleving van de AVG-regels en zijn we vastbesloten om u te ondersteunen bij het waarborgen van de privacy van uw gebruikers. Na de audit zullen we een gedetailleerd rapport verstrekken waarin we eventuele zwakke punten identificeren en aanbevelingen doen voor verbeteringen.

Neem contact met ons op om uw website en webshop aan een uitgebreide AVG-audit te onderwerpen. Samen zorgen we ervoor dat uw digitale platform voldoet aan de huidige privacyregels en bieden we uw gebruikers een veilige en vertrouwde online ervaring.

Voor meer informatie over onze AVG-audit en hoe we u kunnen helpen bij GDPR-naleving, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina