fbpx Skip to main content
Hulp bij e-mail instellen

Automatisch afwezigheidsberichten versturen vanuit Outlook

Als u de knop Automatische antwoorden ziet, volgt u de stappen om een automatisch antwoord in te stellen.

Als u de knop Automatische antwoorden niet ziet, volgt u de stappen om regels te gebruiken om een afwezigheidsbericht te verzenden.

Een automatisch antwoord instellen

Automatische antwoorden

  1. Selecteer Bestand > Automatische antwoorden.
  2. Opmerking: Kies in Outlook 2007Extra > Wizard Afwezigheid.
  3. Schakel in het dialoogvenster Automatische antwoorden het selectievakje Automatische antwoorden verzenden in.U kunt ook een datumbereik voor automatische antwoorden instellen. Er worden dan geen automatische antwoorden meer verzonden vanaf de datum en tijd die u opgeeft voor de eindtijd. Als u geen bereik opgeeft, moet u automatische antwoorden handmatig uitschakelen.

    Opmerking: Als u Automatische antwoorden niet ziet, gebruikt u Regels en waarschuwingen om een afwezigheidsbericht in te stellen.

  4. Typ op het tabblad Binnen mijn organisatie het antwoord dat u aan teamgenoten of collega’s wilt verzenden wanneer u afwezig bent.Uw afwezigheidsbericht invoeren

    Opmerking: Als u Iedereen buiten mijn organisatie selecteert, wordt uw automatische antwoord verstuurd in reactie op elk e-mailbericht, inclusief nieuwsbrieven, advertenties en mogelijke ongewenste e-mail. Als u ook naar personen buiten uw organisatie automatische antwoorden wilt verzenden, is het beter om Alleen mijn contactpersonen te selecteren.

  5. Selecteer OK om de wijzigingen op te slaan.

Automatische afwezigheidsberichten uitschakelen

Wanneer Outlook is ingesteld voor het verzenden van automatische antwoorden, ziet u een bericht onder het lint met deze informatie. Selecteer Uitschakelen om automatische afwezigheidsberichten uit te schakelen. Als u de datums wilt wijzigen voor uw automatische antwoord of het verzonden bericht, gebruikt u de bovenstaande stappen om uw instellingen te wijzigen.

Opmerking: Als u in Outlook 2007 afwezigheidsberichten wilt uitschakelen, selecteert u Extra > Wizard Afwezigheid en schakelt u het selectievakje Automatisch afwezigheidsmeldingen verzenden uit.

Automatische antwoorden uitschakelen